Personal Information

CLAUSE OF CONSENT

Wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Administratora – HRBC Group Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, w celu niezbędnym do realizacji procesów rekrutacji, prowadzonych przez Administratora oraz podmioty z nim powiązane.

Wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na przekazywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych i marketingowych o produktach lub usługach Administratora – HRBC Group Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz jego partnerów i podmiotów współpracujących (marketing bezpośredni).
INFORMATION CLAUSE / KLAUZULA INFORMACYJNA

According to art. 13 of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (hereinafter referred to as: the “GDPR”) I inform that:

• The controller of your personal data is HRBC Group Sp. z o. o. based in Krakow at ul. Mogilska 100, 31-546 Krakow, registered in the Register of Entrepreneurs - National Court Register under the number KRS 0000584095; Controller’s contact details: krakow@hrbcgroup.eu.

• The controller has appointed a Data Protection Officer which you can contact regarding the protection of your personal data and the implementation of your rights by e-mail: iodo@hrbcgroup.eu.

• Your personal data will be processed for the following purposes:

↓     read more...


EnglishFrenchPolandRomaniaHungary

You have Successfully Subscribed!